24.3.12

EU de Catarroja dóna tot el seu suport als Clubs Esportius davant el “copagament” per ús d’instal•lacions municipals imposat pel PP.

La coalició d’esquerres participarà a la concentració a la Plaça Major convocada pels Clubs Esportius el proper dilluns a les 19.30h i fa una crida en defensa de l’esport de base, en contra de la privatització de serveis i del copagament en forma de “lloguer” d’instal·lacions municipals.

Per a Esquerra Unida de Catarroja és inadmissible la decisió de l’equip de govern (PP) que al mateix temps que lleva la subvenció als clubs ara, a més, han de pagar per fer ús de les instal·lacions esportives municipals.
Hem de recordar que el PP va privatitzar la gestió dels serveis municipals, fent que una empresa privada es beneficie economicament de la gestió d’un servei tan  enraigat al municipi com són els esportius.

Per a Esquerra Unida de Catarroja els serveis esportius que ara estan privatitzats haurien de ser de gestió pública, i s’hauria de potenciar el seu ús amb uns preus populars per al veïnat en general i cedir de manera gratuïta les seues instal•lacions a l’escoles esportives de base d’aquells clubs que les tinguen.

Per últim recordar que al darrer ple EU va presentar una esmena a les ordenances municipals per a que les entitats esportives de base quedaran exemptes del pagament de les taxes per utilització d’instal•lacions esportives, que va ser rebutjada per l’equip de govern (PP).