8.5.07

Programa (4 d'abril de 2007)

Esquerra Unida proposa “recuperar els barris” com a eix fonamental del seu programa electoral

EU de Catarroja anuncia que el seu programa electoral es recolzara sobre quatre pilars principals: l'oposició a Nou Mil.leni, la instauració de la democràcia participativa, una millor qualitat de vida i una millora de tots els temes educatius.

Segons el coordinador local, Raül Camacho, EU de Catarroja vol aproximar les institucions municipals al ciutadà i per això “treballarà per aprofitar el teixit associatiu de barri allà on siga possible per integrar els ciutadans en el govern de Catarroja”.

Per assolir estos objectius, EU de Catarroja anuncia que crearà consells participatius sectorials i consells participatius de zona i proposarà la creació de la figura del Defensor del ciutadà, l'establiment de canals de participació a través de figures com els Consell de Barri i una bateria de mesures per aproximar l'acció municipal al ciutadà, com el pressupost participatiu.