4.12.10

EU vota en contra els pressupostos de 2011


EU de Catarroja va votar ahir en contra dels pressupostos per a l’any proper, per considerar-ho insuficient davant la situació social actual i en concordança amb el nostre vot contrari en les ordenances fiscals.

Per a EU de Catarroja no s'ha establert un sistema d’ingressos en el qual paga el que més té possibilitant d'aquesta manera que es puga realitzar una distribució de la riquesa, i a més no recolzem que partides com a Emergència Social, Prevenció Social i Escoletes de 0 a 3 anys, tan necessàries en aquests moments, no s'augmenten gens en absolut.

D'altra banda ens sembla demagògic que el PP afirme que la despesa social ha augmentat, però no diga que, a efectes comptables, és sols amb l’aprovació del xec bebè, 600 euros per naixement independentment de la renda dels pares. Per a EU, qui va realitzar al•legacions, s’hauria de limitar l’ajuda en funció de la renda, cosa que el PP va impedir.

D’altra banda existeixen partides que baixen en excés com la promoció del valencià, participació ciutadana, prevenció de riscos laborals…mentre unes altres no baixen el que deurien baixar, premsa, el pagament a Alcaldia i a regidors, gespa del camp de futbol i sobretot la despesa de comunicació social que ascendeix a 69.772,89 i que utilitza l'equip de govern (PP-UV) per fer-se propaganda.

Finalment, EU està en contra que l'equip de fúbol percebisca de les arques públiques 97.756 €. Mai hem estat d'acord amb aquesta elevada subvenció però aquest any, amb la crisi actual i les necessitats existents, ens sembla que demostra la distància que existeix entre el govern municipal i l'interès general pel qual hauria de vetllar. Per contra, els AMPAS, que realitzen una funció fonamental en l'àmbit educatiu reben 650 € , les falles 1.300 € i les filaes 1050 €.