23.7.10

EU demana la rehabilitació de les torretes del mercat


EU de Catarroja conjuntament amb la resta de partits de l'oposició, han presentat una moció exigint al govern municipal PP-UV que l'alcaldessa, Soledad Ramón, responsable també de l'àrea d'Urbanisme, "dicte ordre d'execució i es procedisca de manera urgent a reparar i rehabilitar les quatre torretes del mercat", així com que "s'informe a la població de la situació i es prenguen les mesures de seguretat oportunes". L'oposició ressalta que "l'obligació de l'Ajuntament és la d'ordenar l'execució per a restablir les condicions de seguretat en l'immoble", i assenyala que "l'alcaldessa i el seu equip de govern són coneixedors de l'estat de l'edifici des del passat mes de gener, i tenen l'obligació de dictar ordre d'execució".Per als partits de l'oposició, "l'actuació de l'alcaldessa i del seu equip de govern en el cas de les casetas del mercat es pot qualificar de greu i irresponsable. És d'una gran irresponsabilitat tenir uns informes tècnics municipals des del mes de gener, després d'haver realitzat i pagat el projecte de l'aparcament, que parlen de perill d'ensulsiada i del mal estat de les casetas del mercat, amb independència de l'obra, i no fer ni dir rés".

Així mateix, consideren "d'extrema gravetat que l'alcaldessa i el PP-UV, que, des del mes de gener, saben que hi ha perill d'ensulsiada, no hagen informat ni als venedors del mercat, ni als usuaris ni als veïns que tots els dies passen prop d'aquestes torretes, ni als grups de l'oposició. I que, per contra, s'hagen limitat a enviar una carta excusant-se per la no construcció de l'aparcament que reiteradament van prometre. Però, en cap moment l'alcaldessa diu que les casetas del mercat es poden venir baix, amb independència que es faça o no l'aparcament, i això és no dir la veritat i jugar amb la gent". Per tot això, recalquen que "el primer és la seguretat de les persones, i des del PP-UV no s'ha fet rés per a prevenir possibles desgràcies sabent-lo des del mes de gener".

D'altra banda, els membres de l'oposició recorden que "l'alcaldessa es va passejar per tot el mercat de la mà del conseller d'Infraestructures a la fi de gener assegurant que el projecte de l'aparcament estava ja aprovat, que començarien les obres al febrer i que enl 2011 estarien llistes. Una conducta reprotxable, tenint en compte que, per les mateixes dates, tenia un informe tècnic que parlava ja de la situació de les casetas, i que des del mes febrer li estem preguntant en tots els plens per aquest tema sense obtenir cap resposta clara i transparent".