3.12.14

EU vota en contra d’uns pressupostos, del PP, “interessats” i partidistes

Esquerra Unida de Catarroja ha votat en contra de la proposta de pressupostos de l’equip de govern de Catarroja (PP). Una proposta que ens arriba amb sols 1 setmana d’antelació la qual cosa ens impedeix fer un estudi i anàlisis en condicions . A més, el PP de Catarroja sempre ha fet ús de la seua majoria absoluta per no acceptar cap de les propostes fetes des de l’oposició convertint els plens pressupostaries en un teatret i tràmit que nega la negociació, l’interés general i l’enteniment.

Per a Rosa Pérez Garijo (Portaveu d’Esquerra Unida), “defensem una altra política fiscal, on pague més qui més té, i gestió pública de tots els serveis municipals, assegurant un millor servei, millors condicions laborals i menys cost per a les arques municipals”, “aquest pressupost no és el nostre perquè no està basat en eixos principis innegociables per a EU. Un pressupost que no concreta interessos del poble, sinó interessos particulars”.

Volem remarcar la situació de la neteja viària, on s’incrementa la partida malgrat el mal servei i l’”explotació” laboral dels treballadors, que han de treballar més amb menys salari. Situació pareguda la dels treballadors de la Residència de Persones Majors, com diu Rosa “gent que treballa en un servei municipal, que està demanant negociar les seues condicions laborals ja que no arriben a fi de mes”. Denunciem també que malgrat ser un servei pagat per tots i totes (públic) ho gestiona l’Església Catòlica, la qual cosa considerem denunciable.

Per altra banda, augmenten la partida d’emergència social, i nosaltres reivindiquem unes polítiques socials enteses com  a dret, baix uns criteris d’igualtat i no de “caritat”. En concret durant els darrers anys  s’han anat eliminant plans local de serveis socials, baix criteris de justícia, convertint-los pressupostàriament en programes d’emergència social basats en criteri subjectius.

Reivindiquem una altra política de subvenció. El PP atorga sense cap tipus de criteri formal subvencions (sense projecte, sense bases, sense justificacions…etc) i en canvi nosaltres sol·licitem que eixes partides siguen de lliure concurrència amb una quantitat total, regides per unes bases i a partir de projectes presentats per les entitats.

Un any més denunciem la partida de Comunicació Social, utilitzada per l’equip de govern a la “propaganda” partidista del PP. Enguany baixada en un 40% però que será utilitzada principalment abans de les eleccions locals de Maig 2015.

Per últim, EU va presentar 3 esmenes parcials:

1.  Eliminació del sou d’un Regidor del PP en dedicació exclusiva per a destinar-ho a Escolarització de 0 a 3 anys.
2. Eliminació del gabinet de premsa i destinar-lo a Ajudes a l’estudi, al transport universitari i de cicles formatius i subvencions educatives.
3. Subvencions en Lliure Concurrència repartides en diferents àrees: Culturals, Esportives, Solidaritat, Serveis Socials, Educatius i festius.